Naon jeung Kumaha Cara Nyinglar Virus Corona?

Kiwari virus corona keur meujeuhna maceuh di saalam dunya. Lain baé di lembur urang, da di mamana ogé sarua. Geunjleung tah ku corona téh.

Tapi urang ulah geumpeur, santéy wé bari tetep waspada. Naon jeung Kumaha Cara Nyinglar Virus Corona?

Hayu urang teuleuman gambar-gambar di handap ieu, meunang nulis jeung nyarungsum Dadan Sutisna.
0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post