Dangding Kinanti - Anjeun dina Panineungan

Dangding Kinanti
Anjeun dina Panineungan
DHIPA GALUH PURBA


Ngemploh héjo Banjarwaru
Tinggarupay di basisir
Amparan samak di Simpar
Mapag léngkah nu kasilih
Carita embung lekasan
Ngagurat jangji pasini

Cambéwék ibun Panjalu
Mawa nyawang hiji asih
Nusa lir medar carita
Langit ngajerit ka bumi
Jagat ngocéak ka apah
Basa éling anjeun leungit

Ranggon Panyileukan, 1424 HFotografer: Turi Syahdarina

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post